Randersugen-intro

I Randersugen har gruppen bag, ved sponsorers hjælp, igen i år fået opsat en container hvor planerne er visualiseret, så man bedre kan danne sig et indtryk af, hvordan det bliver.